Kontakt

Dersom du er interessert i å begynne på, eller bare lurer på noe kan du ta kontakt på disse mailadressene:

Generelle spørsmål:
leder@tenshi-tsume.com

Generelle treningsrelaterte spørsmåli:
hi@tenshi-tsume.com

For å kontakte sensei:
sensei@tenshi-tsume.com

Spørsmål i forbindelse med nettsiden:
admin@tenshi-tsume.com

Spørsmål i forbindelse med sosiale arrangement:
sosial@tenshi-tsume.com

Spørsmål i forbindelse med bestilling av utstyr:
material@tenshi-tsume.com